25/04/2012 - Conference - The Concepts of Identities in Indian Thinking: Classical, Modernist, Postcolonial

Katedra asijských studií MUP uspořádala dne 25. 4. 2012 mezinárodní konferenci v anglickém jazyce na téma indických identit a jejich proměn, nazvanou "The Concepts of Identities in Indian Thinking: Classical, Modernist, Postcolonial". Příspěvky se zaměřily na analýzu konceptu identity v indickém kontextu společenském, politickém, kulturním nebo filosofickém v různých časových údobích. Konferenci organizačně připravila doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

Pozvanými zahraničními přednášejícími byli prof. Sanjukta Dasgupta, Ph.D. (keynote speaker), bývalá děkanka Filosofické fakulty University of Calcutta, specialistka v oboru literárních studií; prof. Dr. Dalimír Hajko, Dr.Sc., filosof a literární vědec, garant oboru Kulturologie na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře (ze zdravotních důvodů nepřijel, jeho příspěvek byl přečten); Marzenna Jakubczak, Ph.D. z Pedagogické univerzity Krakov a Krysztof Jakubczak, Ph.D. z Jagellonské univerzity Krakov, jejichž specializací je indická filosofie (sánkhja a buddhismus) a kteří spolupracovali s českými odborníky a odbornicemi na asijská studia na několika polských i českých publikačních projektech.

Dále přednesli příspěvky nebo se ujali moderace jednotlivých panelů přednášející z Metropolitní univerzity Praha, z FF UK v Praze, FHS UK v Praze a z Orientálního ústavu AV ČR. Referáty pokrývaly široké oborové spektrum od kulturních studií po studia sociální a politická, s výrazným teoretickým propojením na postkoloniální studia.

Fotogalerie

Program