07/03/2012 - Výchova vojáků slovem, písmem, obrazem: historie a film

Centrum pro Bezpečnostní Studia MUP a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze uspořádalo ve středu 15.2.2012 další z přednášek programu „Bezpečnostní dialog 10/20“ (10 let v NATO / 20 let transformace Armády ČR). Přednášejícím byl plk. Mgr. Aleš Knížek, ředitel Vojenského Historického Ústavu.

Tématem přednášky a následné diskuze bylo „Výchova vojáků slovem, písmem a obrazem.“ Přednáška proběhla v prostorách Armádního muzea na Žižkově. Účastníci obdrželi souhrnnou přednášku o vývoji propagandy od 1. Světové války po současnost. Součástí byla taktéž prohlídka části expozic muzea. Přednáška byla zakončena promítáním propagandistických filmů zejména z 50. let 20. století.

Akce se jako posluchači zúčastnili jak bakalářští a magisterští studenti MUP, tak i zájemci z řad veřejnosti a akademičtí zástupci MUP.

Cyklus Bezpečnostní dialog 10/20 pořádá Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Účelem cyklu je zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Pozornost je soustředěna zejména na období let 2002 až 2009, období výstavby profesionální AČR, nasazení českých vojáků v GWOT a hodnocení výsledků ve transformace ozbrojených sil v oblasti lidských a finančních zdrojů. Hlavním cílem je otevřít debatu o podobě transformace a soudobého působení ozbrojených sil České republiky. Více informaci o této a dalších z akcí Centra bezpečnostních studií naleznete na www.c4ss.cz.

Zpracoval: Jaroslav Háječek (Tým kulatých stolů Centra pro Bezpečnostní Studia MUP)

Fotogalerie