26/01/2012 - Práva k výsledkům výzkumu a jejich využití

Kulatý stůl pořádaný katedrou průmyslového vlastnictví 26. ledna v budově na Jarově se zabýval licenčními smlouvami k průmyslovému vlastnictví, zejména k otázkám jejich registrace na Úřadu průmyslového vlastnictví.

Tuto problematiku objasnila JUDr. Simona Macková. Mgr. Jana Vaňová se věnovala specifickým pravidlům ochrany duševního vlastnictví v rámcových programech EU na podporu výzkumu a technologického rozvoje. Třetí téma, které představil Ing. Karel Čada, patřilo otázkám autorství a původcovství k autorským dílům a průmyslovým právům. Zmínil právní otázky související s podnikovými vynálezy a zaměstnaneckými průmyslovými vzory. Uvedl právní úpravu odměňování podnikových vynálezů a právní úpravu smlouvy o dílo podle obchodního zákoníku a smlouvy o společném výzkumu. Následná diskuze byla důkazem zájmu o všechny předložené oblasti.