15/02/2012 - Výchova vojáků v době extremismu

Centrum bezpečnostních studií MUP a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze uspořádalo ve středu 15. 2. 2012 další z přednášek programu „Bezpečnostní dialog 10/20“ (10 let v NATO / 20 let transformace Armády ČR). Přednášejícím byl doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. z Masarykovy Univerzity Brno.

Druhý avizovaný vystupující, plk. Knížek, bohužel z pracovních důvodů účast na poslední chvíli musel zrušit.

Tématem přednášky a následné diskuze bylo „Výchova vojáků v době extremismu.“ Během přednášky byla prezentována problematika extremismu nejen v AČR, ale ve společnosti obecně. Diskutovány byly příčiny příklonu k extremismu, možná řešení jak efektivněji předcházet těmto sociálně nežádoucím vlivům. Akce se jako posluchači zúčastnili jak bakalářští a magisterští studenti MUP, tak i zájemci z řad veřejnosti a akademičtí zástupci MUP.

Cyklus Bezpečnostní dialog 10/20 pořádá Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Účelem cyklu je zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Pozornost je soustředěna zejména na období let 2002 až 2009, období výstavby profesionální AČR, nasazení českých vojáků v GWOT a hodnocení výsledků ve transformace ozbrojených sil v oblasti lidských a finančních zdrojů. Hlavním cílem je otevřít debatu o podobě transformace a soudobého působení ozbrojených sil České republiky. Více informaci o této a dalších z akcí Centra bezpečnostních studií naleznete na www.c4ss.cz.

Fotogalerie

Zpracoval: Jaroslav Háječek (Tým kulatých stolů Centra pro Bezpečnostní Studia MUP)