16/12/2011 - Erasmus Day 2011

V pátek 16. prosince 2011 se v budově MUP v Praze 10 – Strašnicích uskutečnila tradiční akce ERASMUS DAY 2011. Všichni přítomní měli možnost seznámit se formou prezentací se studijními pobyty v rámci programu Erasmus či na partnerských univerzitách mimo Evropu. Pro studenty byly představeny pracovní stáže v rámci programu Erasmus a pro absolventy pracovní stáže v rámci programu Leonardo da Vinci.

Souběžně s prezentacemi mohli účastníci navštívit stánky jednotlivých zemí a partnerských univerzit v Denním centru. Zde byly k dispozici propagační materiály za přítomnosti zahraničních výměnných studentů z našich partnerských univerzit a studentů, kteří již studijní pobyt či pracovní stáž v dané zemi absolvovali. Na ně se mohli případní zájemci obracet s praktickými dotazy ohledně plánovaných výjezdů do zahraničí.

Doprovodnou akcí Erasmus Day 2011 byla fotosoutěž. Dva týdny před konáním akce byly v přízemí budovy MUP v Dubečské ulici instalovány fotografie od přijíždějících a vyjíždějících studentů a stážistů. Studenti, vyučující a zaměstnanci MUP mohli od 12. do 16. prosince 2011 hlasovat a zvolit 1 fotografii z každé kategorie. Na závěr Erasmus Day proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů fotosoutěže, v níž byly zvoleny 3 nejlepší fotografie ve 3 kategoriích - kategorii přijíždějících a vyjíždějících studentů a kategorii pracovních stáží. Autoři vítězných fotografií obdrželi věcné ceny.

Program

Fotogalerie