24/11/2011 - Jacques Rupnik hostem Diskusního klubu MUP

V posledním listopadovém týdnu navštívil MUP profesor Jacques Rupnik, jež zájemce z řad studentů i vyučujících v rámci Diskusního klubu seznámil se svým kritickým pohledem na současný stav Evropské unie.

Přednáška, jež nesla podtitul „Stav evropského integračního procesu v době krize“, byla fascinující nejenom díky osobě řečníka, ale zejména díky šíři záběru přednášených tezí a hloubce jejich analýzy. Všeobecně známá fakta o EU byla kontektualizována způsobem, jenž je v českém prostředí postrádán nejenom v médiích, ale začasto i v akademickém prostředí. Namísto byrokratické a jakékoli akce neschopné Unie se před vnímavými posluchači najednou objevila kontura mimořádně komplikované, leč zcela unikátní a svébytným životem žijící formace. Prostřednictvím Jacquese Rupnika se z Unie stal další svébytný a autentický projekt, jímž „politická laboratoř“ Evropa obohacuje nejenom sama sebe, ale zároveň i celý svět. Všichni, kdo využili této jedinečné příležitosti, měli možnost nahlédnout, jak obrovskou výhodou je, že Česká republika na tomto jedinečném projektu může participovat.

Fotogalerie