09/12/2011 - Konference Energetické vztahy mezi EU a Ruskem

Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů uspořádala v pátek 9. prosince 2011 konferenci s názvem "Energetické vztahy mezi EU a Ruskem: partnerství nebo rivalita?". Konference se zúčastnilo přibližně 50 posluchačů, například z řad Ministerstva zahraničních věcí ČR, Belgického, Norského, Ukrajinského či Francouzského velvyslanectví, ale také z různých vysokých škol a institucí, kteří vyslechli referáty ve třech panelech a aktivně se zapojili do diskusí.

První panel byl věnován otázkám energetické politiky EU vůči Rusku. V prvním vystoupení zhodnotil Jaroslav Jakš z Metropolitní univerzity Praha jednotlivé aspekty a dimenze vztahů mezi EU a Ruskem s důrazem na sektor energetiky. Eva Popracová z Metropolitní univerzity Praha se věnovala otázce energetické bezpečnosti Francie a jejími vztahy s Ruskem. Spíše technického charakteru byla prezentace Jana Osičky z Masarykovy univerzity v Brně, který se zaměřil na klady a zápory těžby nekonvenčního plynu v zemích střední Evropy. Na toto vystoupení pak navázal Petr Ocelík z Masarykovy univerzity v Brně, který pak analyzoval možné dopady těžby nekonvenčního plynu na vztahy středoevropských zemí s Ruskem.

Druhý panel byl věnován energetické politice Ruska vůči EU. Petra Kuchyňková z Masarykovy univerzity v Brně se ve svém vystoupení zaměřila na energetickou politiku Medveděvova Ruska vůči EU a na jednotlivá témata vzájemných energetických vztahů. Otto Kaló ze Zrínyi Miklós National Defence University v Maďarsku pak analyzoval hlavní cíle ruské společnosti Gazprom na energetickém trhu EU a zdůraznil mj. potřebu urychlení diverzifikace plynovodů směřujících do EU jako jedno z možných opatření EU vůči politice Gazpromu.

Třetí panel se zaměřil na problematiku energetických vztahů mezi EU a Ruskem. Otázkou energetického diskurzu EU vůči Rusku v časovém období 2004 až 2009 se zabýval příspěvek Lukáše Tichého z Metropolitní univerzity Praha a Ústavu mezinárodních vztahů. Michael Romancov z Metropolitní univerzity Praha pak diskutoval téma ruského užívání energetiky jako politického nástroje, především, zda se jedná o fikci nebo realitu. Poslední panel zakončil Petr Binhack z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy svoji analýzou sporných otázek v energetických vztazích mezi EU a Ruskem.

Již během konference se na jednotlivá vystoupení prezentujících, ale i na uspořádání celé akce, objevily pozitivní ohlasy ze strany posluchačů. Příspěvky z konference budou v roce 2012 publikovány v kolektivním sborníku.

Zpracoval Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý

Fotogalerie