02/11/2011 - Ověřování veřejných listin pro účely jejich použití v zahraničí

Seminář na téma Ověřování veřejných listin pro účely jejich použití v zahraničí se uskutečnil v prostorách Metropolitní univerzity Praha dne 2. 11. 2011. Je jedním z úkolů řešení výzkumného projektu č. 05/02/11 Ministerstva zahraničních věcí „Ověřování veřejných listin pro účely jejich použití v zahraničí“.

Problematika ověřování veřejných listin je u odborné veřejnosti na okraji pozornosti. Teprve podrobným studiem zjistíme, že se jedná o téma teoreticky velmi zajímavé a interdisciplinární. Při řešení této otázky je třeba využít jak znalostí mezinárodního práva, organizace veřejné správy a právní úpravy elektronických nástrojů veřejné správy.

Na semináři se účastníci věnovali pojmovému aparátu, kdy stěžejním je pojem veřejné listiny. Pozornost byla dále věnována právním režimům uznávání či ověřování veřejných listin. Každá listina vydaná jiným státem spadá do některého ze tří režimů, a to režimu automatické použitelnosti, který se zakládá na existenci mezinárodní smlouvy, nebo režimu apostilace, nebo režimu vyššího ověření (superlegalizace).

V závěru semináře byla formulována i možná řešení, a to jak ke zjednodušení v rámci superlegalizace tak i v rámci apostilační procedury.

Fotogalerie