02/11/2011 - Role jádra při zajištění energetické bezpečnosti ČR

Ve středu 2.11.2011 se na půdě budovy Metropolitní univerzity na Žižkově uskutečnil diskusní kulatý stůl na téma „Energetická bezpečnost“. Jako hosté vystoupili pan Ing. Ivo Váša, CSc., viceprezident pro výzkum a vývoj z Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. a pan Ing. Jiří Veselý, ředitel odboru hodnocení jaderné bezpečnosti ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pan Ing. Veselý zastupoval paní Ing. Danu Drábovou, Ph.D., předsedkyni úřadu, která musela neplánovaně odjet z pracovních důvodů do Vídně.

Pan Ing. Veselý se zabýval otázkou rizikovosti jaderných elektráren. Snažil se účastníkům osvětlit v čem spočívá potenciální riziko a co je nezbytně nutné pro zajištění jaderné bezpečnosti. Prezentace se dále zaměřovala na události v Černobylu, Fukušimě nebo jaderné elektrárně Three Mile Island. Účastníci diskusního panelu se dozvěděli, co se vlastně v těchto případech stalo, co bylo příčinou jednotlivých katastrof a jaké byly následky havárií. Druhý host, pan Ing. Váša se zaměřil na otázku energetického mixu a bilanci výroby a spotřeby elektrické energie. Jeho prezentace se také zabývala dovozem a spotřebou zemního plynu, jako jednou ze složek optimálního energetického mixu. Ing. Váša neopomenul ani téma výhledů do budoucna v oblasti výstavby jaderných elektráren a zvyšování výrobních kapacit, s čímž samozřejmě souvisí technologický vývoj a inovace, neméně důležité jsou rovněž možnosti a zdroje financování. Obě prezentace vyvolaly následnou diskuzi. Účastníky zajímala především dostavba JE Temelín, otázka bezpečnosti JE Dukovany a další související témata.

Fotogalerie