14/10/2011 - Konference Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání

Dne 14. října 2011 uspořádala Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Asociací prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví konferenci "Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání". Zájem o diskutované téma předčil očekávání.

Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha uspořádal 14. října 2011 ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Asociací prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví konferenci na téma: “Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání“. Vystoupení byla zaměřena především na vztah jednotlivých průmyslových práv k podnikatelským aktivitám, zvláště pak vynálezů, užitných vzorů, práv na označení. Pozornost byla zaměřena i na zdroje průmyslově právních informací pro podnikatelskou veřejnost a komercializaci technických řešení. Na konferenci vystoupili přední odborníci v oblasti průmyslového vlastnictví, jako prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., Ing. Karel Čada, Ph.D., RNDr. Kateřina Hartvichová, Ing. Miroslav Paclík, Ing. Václav Feiferlík, CSc. a další. Konference se zúčastnilo přibližně 80 pracovníků z řad patentových zástupců, podniků, škol, advokátních kanceláří, posluchačů a absolventů Metropolitní univerzity. Příspěvky jednotlivých přednášejících byly otištěny ve sborníku, který účastníci konference obdrželi.

Zvolené téma se setkalo s nebývalým zájmem v řadách odborné veřejnosti, a proto bude podobná tématika předmětem následujících konferencí.

Fotogalerie