16/05/2011 - Mimořádná přednáška profesora Liou To-hai

Host: Liou To-hai (National Chengchi University)
<br><br>
Ve spolupráci Taipei Economic and Cultural Office (TECO) v Praze se dne 16. května 2011 v 10.00 hod pod záštitou Katedry asijských studií MUP uskutečnila mimořádná přednáška profesora Liou To-hai z partnerské taiwanské National Chengchi University.

Profesor Liou se dlouhodobě zabývá nejen ekonomickou problematikou Tichomořské Asie, ale zejména bezpečnostními riziky v tomto regionu.

O mimořádnou přednášku, jež byla přednesena v anglickém jazyce na téma Security Environment in Northeast Asia: North Korean Issue and Taiwanese Straits Relations, byl mezi studenty českých i anglických programů velký zájem, a to i přes to, že proběhla v době standardní semestrální výuky v dopoledních hodinách.

Závěrečná diskuse studentů s profesorem Liou prokázala nejen zájem studentů MUP o tuto problematiku, ale zároveň potvrdila úspěšnost spolupráce MUP s National Chengchi University na Taiwanu, kde již v rámci výměnného programu studovala a studuje řada studentů bakalářských i magisterských oborů MUP.