15/04/2016 - 8. výroční studentská konference bezpečnostního výzkumu

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha ve spolupráci s oddělením bezpečnostních studií Katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity pořádalo 15. 4. 2016 osmou výroční studentskou konferenci na bezpečnostní témata.

Článek a fotky z konference naleznete na imup.