20/02/2023 - Americké křižovatky – panelová diskuse

Americké centrum Olomouc při Univerzitě Palackého hostilo v pondělí 20.2.2023 další z expertních diskusí z cyklu "Americké křižovatky" iniciovaných Dr. Březinovou z Metropolitní univerzity Praha a probíhajících za podpory Velvyslanectví USA v ČR.

Před nabitým sálem diskutovaly Dr. Markéta Riebová, Dr. Elizabeth Allyn Woock a Dr. Kateřina Březinová o klíčových tématech, před kterými stojí dnešní USA. Debata se dotkla mýtotvorných představ o Americe coby "prázdném" území čekajícím na kolonizaci ze strany Evropanů, jakož i strategií, kterými se dnešní americká společnost vypořádává s aktuálními migračními tlaky, kulturními válkami a nativistickými náladami.

Diskutující ukázaly na konkrétních příkladech, jak se některé z těchto představ a strategií odrážejí ve vzdělávacích osnovách, v přístupu k životnímu prostředí, populární kultuře (viz žánr westernu, představy o tavicím kotli, muzikály West Side Story a Hamilton) a v literatuře.

Je namístě uvažovat o křižovatkách, či spíše o hranicích, bariérách a plotech rozdělujících společnost, jak v závěrečné diskusi navrhoval prof. Josef Jařab?

Expertní panelová diskuse "Americké křižovatky" proběhla ve spolupráci Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha, Univerzity Palackého Olomouc a Velvyslanectví USA v Praze.