05/05/2015 - Amnestie prezidenta ČR s odstupem: praktické otázky

Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva uspořádalo dne 5. 5. 2015 odborný seminář s Mgr. Radkem Visingerem, Ph.D. na téma „Amnestie prezidenta ČR s odstupem: praktické otázky“. Mgr. Radek Visinger, Ph.D. je trestní právník, který v současnosti působí jako ředitel odboru dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR. Příležitostně publikuje a přednáší o lehce nepohodlných tématech.

Seminář na stále aktuální a do jisté míry kontroverzní téma se zaměřil především na praktické aspekty dosud posledního rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, kupříkladu na problémy vyvolané utajováním procesu přípravy amnestijního rozhodnutí a na současný postup při sledování plnění podmínek, které prezident stanovil pro odpuštění některých trestů. Jde o unikátní spolupráci soudů, Ministerstva spravedlnosti a Kanceláře prezidenta republiky. Z teoretických hledisek se probírala otázka významu a podmínek kontrasignace amnestie předsedou vlády. Posluchači se zajímali mj. o veřejně diskutovaný čl. II, tedy o aboliční část amnestie, a byli seznámeni s pohledem Ústavního soudu i lektora.