28/03/2023 - Analytická práce u Vojenského zpravodajství

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha pořádá další setkání s příslušníky jediné zpravodajské služby České republiky integrující rozvědnou a kontrarozvědnou činnost.

KDY: 28. března 2023 od 16:00 hod.

KDE: budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, místnost č. 205

Prosíme zájemce o registraci účasti na registrace.mup.cz.

Akce je určena pro studenty se státní příslušností České republiky.

Na setkání bude představena:

Analytická práce u Vojenského zpravodajství

  • seznámení s analýzou informací
  • představení zpravodajského cyklu
  • specifika analytické práce u Vojenského zpravodajství
  • role analýzy informací ve výstupech Vojenského zpravodajství 

Zároveň budou nabídnuty možnosti uplatnění absolventů školy v rámci služby

  • profil kandidátů včetně kariérních možností
  • podmínky, za jakých se lze ucházet o přijetí do služebního poměru
  • oblasti a činnosti, ve kterých služba nabízí volná místa
  • přijímací řízení, aneb co čeká každého uchazeče před přijetím

Setkání proběhnou formou krátké prezentace a dialogu, s dostatečným prostorem pro Vaše dotazy. Před setkáními doporučujeme navštívit oficiální webové stránky Vojenského zpravodajství www.vzcr.cz