06/10/2017 - Azylové právo v evropském kontextu

Konference pořádaná katedrou právních disciplín a veřejné správy k tématu azylového práva v evropském kontextu.

Program:

I. Historicko – teoretická část

 • Úvod k problematice, teze a hypotézy k řešení, základní orientace k problematice (prof. K.Klíma, MUP) 
 • Pojem azylu a uprchlictví v jeho historickém vývoji (doc. J.Bílý, MUP) 
 • První československá republika – útočitě pronásledovaných (doc. J.Jirásek, PF UP Olomouc) 

II. Evropsko komparativní část

 • Některé aspekty migračních toků v Evropě (dr. Z. Horváthová, doc. J.Abrhám, MUP) 
 • Dojde k revizi Ženevské dohody o postavení uprchlíků ? (dr. M. Svobodová, MUP, PF UK Praha) 
 • Sociálně právní postavení uprchlíků v právu Evropské unie (doc. I. Chvátalová, MUP Praha) 
 • Německé azylové právo ve světle migrační krize (dr. V. Jirásková, PF UK Praha) 
 • Právo na azyl – migrácia – verejná správa - vybrané problémy v podmienkách Slovenskej republiky (prof. I. Palúš, doc. Hencovská, FVS UPJŠ Košice) 
 • Žalobní spory o uprchlické kvoty – několik poznámek (dr. P. Klíma, MUP) 
 • Vybraná judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve věcech azylového práva (dr. Z. Vostrá, MUP, Praha) 

III. Vybrané otázky právní úpravy poskytování azylu v ČR

 • Zvláštnosti ústavního zakotvení azylu v České republice (prof. K.Klíma, MUP Praha) 
 • Aktuální otázky azylového práva v České republice (Mgr. M. Volf, Ministerstvo vnitra ČR) 
 • Vybraná procesní práva migrantů v rámci řízení o udělení azylu (doc. M. Forejtová, (PF ZČU Plzeň) 
 • Vybrané aspekty azylového řízení (dr. J.Malast, MUP, PF ZČU Plzeň)) 
 • Řízení o udělení azylu zhlediska práva na spravedlivý proces (dr. J.Odehnalová, MUP) 
 • Soudní ochrana práva na azyl v systému správního soudnictví České republiky (dr. J. Bandžak, Policejní akademie ČR) 
 • Extradice a další souvislosti s trestním řízením (dr. M.Brunová)