24/04/2018 - Career Day – COOP

Katedra mezinárodního obchodu organizuje setkávání studentů s významnými českými a zahraničními firmami za účelem výběru budoucího zaměstnání. Setkání jsou organizována formou odborných přednášek, workshopů a diskusí, kde mají studenti možnost přímo hovořit s odborníky z praxe a navazovat cenné kontakty.

KDO: Svaz českých a moravských spotřebních družstev – COOP

KDY: 24. 4. 2018, od 14:00

KDE: budova MUP Praha-Žižkov, Prokopova 100/16, místnost č. 201