30/10/2015 - Doménová jména a jejich význam pro podnikání

Katedra průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha uspořádala v pátek 30.10.2015 mezinárodní konferenci s názvem „Domain names and their signficance for business.“ Konference byla realizována s podporou Grantové agentury České republiky (GA ČR). Jednacím jazykem konference byla angličtina, prezentující byli z ČR, Velké Británie, Německa a USA.

V postmoderní globální společnosti je nehmotné duševní vlastnictví zcela zásadní pro úspěšné a udržitelné podnikání. Drtivá většina podnikatelů aktivně využívá Internet, e-business je nedílnou součástí jejich podnikání a internetová stránka je samozřejmostí. Obdobně jednoznačné závěry však zatím nebyly přijaty ohledně vymezení, funkce a významu doménového jména a na globální i národní úrovni probíhá diskuze ohledně skutečného významu doménových jmen, dynamice jejich využití, metodice pro jejich oceňování, atd. V rámci řešení GA ČR projektu č. 13-02203S pro období 2013-2015 odborná řešitelská skupina z MUP rozvíjí mnohé činnosti v této oblasti, především publikační povahy, a své prvotní závěry prezentovala na MUP – GA ČR konferenci konané 11.4.2014. Mezinárodní konference konaná 30.10.2015 na toto volně navázala a zdůraznila zejména nejnovětší trendy. Radka MacGregor Pelikánová, hlavní řešitelka, v příspěvku “New trends in perception and valuation of domain names” se zaměřila mj. na oceňování doménových jmen a na profil subjektů nově vysoce na doménových jménech zainteresovaných. Další člen řešitelského týmu Jiří Průša v příspěvku “New gTLD and IDN: opportunity or threat?” předložil velmi zajímavá a dosud nepublikovaná data ohledně doménových jmen z new gTLDs a ohledně míry zájmu a úspěšnosti IDN. Sybille Yates, evropská specialistka na SEO, navazála na svůj příspěvek z minulého roku a zdůraznila kritické aspekty virtuální prezence v příspěvku s názvem "Online Reputation - Using SEO to protect your brand". Na procesní a morální aspekty se zaměřil britský expert na IT etiku  a UDRP, David Hellam s příspěvkem "On the Internet, Nobody Knows You're a ... CAT! Absurdity in the Domain Name Resolution Process.” Studentka Ph.D. programu na MUP, Diana Synkové v příspěvku “Internet Domain Names and Geographical Indications” pojednala o specifickcýh dopadech new gTLDs, a to i z pohledu WIPO a GAC. Konferenci uzavřel stejně jako před rokem americký ekonom, Robert K. MacGregor, s příspěvkem “The (il)legitimacy of Internet governance by ICANN and the (il)legality of  Verisign business”, ve kterém mj. shrnul poslední vývoj v pozici a úloze US vlády a ICANN ohledně doménových jmen a DNS a zmínil současnou business strategii TLD registry par excellence, Verisign Inc., i vývoj cena jeho akcií. Během konference probíhala spontánní a velmi podnětná diskuse. Přirozeně řešitelská skupina z MUP tyto podněty rozhodně zohlední ve své další činnosti a to zejména v právě připravované monografii. 

Konference se konala v budově Metropolitní univerzity Praha na Žižkově (Prokopova 16, Praha 3, 130 00).

Zpracovala: JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA, řešitelka GA ČR projekt č. 13-02203S.

Program konference