20/04/2015 - Genderová (ne)rovnost

Centrum indo-pacifických studií a katedra asijských studií si Vás srdečně dovolují pozvat na hostovskou přednášku paní Ely Gerthnerové na téma "Genderová (ne)rovnost – genderově motivované násilí, tradiční společenské normy a nároky na dnešní vietnamské ženy", která se uskuteční 20. dubna 2015 od 17:30 v budově MUP Praha-Strašnice, Dubečská 10, místnost 205.

Přes propastné rozdíly v životech žen z hektických městských aglomerací a hornatých venkovských oblastí převažují ve vietnamské společnosti stále většinové stereotypy o roli ženy ve společnosti bez ohledu na výši příjmu či společenský status. Častý výskyt domácího násilí či silná preference synů, která v určitých případech končí až selektivními potraty jsou pouze nejviditelnějšími projevy. Přednáška si klade za cíl poukázat na nejčastěji diskutovaná genderová témata v soudobé vietnamské společnosti, včetně kvalitativního výkladu vybraných národních statistik s ohledem na  geografické a příjmové rozdíly.

Ela Gerthnerová pobývala profesně 2,5 roku v Jihovýchodní Asii, z čehož rok pracovala v hanojské kanceláři UN WOMEN (agentura OSN, která se věnuje genderové rovnosti a zlepšování postavení žen). Vystudovala obor mezinárodní rozvojová studia na Utrecht Universiteit v Nizozemí, nyní pracuje na Úřadu vlády ČR v Sekci pro evropské záležitosti, kde se zabývá agendou rozvojové spolupráce a makroregionálních strategií.