28/03/2017 - Indické sociální teorie a občanská společnost

Hostovská přednáška slovenského filosofa, kulturologa a indologa, univ. prof. PhDr. Dalimíra Hajka, DrSc. ze Žilinské univerzity.

Přednáška nabídla přehled vybraných teoretických iniciativ v oblasti sociálních teorií Indie druhé poloviny dvacátého století až po současnost se zřetelem na historické kořeny i na mapování některých aktuálních oblastí sociologického výzkumu, mezi něž například patří problematika kast a sociální stratifikace, změny v demografické struktuře a teritoriální pospolitosti, anatomie bídy a blahobytu.