31/03/2015 - Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona

Seminář prof. JUDr. Martina Boháčka, CSc. zaměřený na problematiku autorského zákona při zpracování závěrečných studentských prací.

Za jakých podmínek lze použít cizí obrázky, fotografie, loga, tabulky z internetu?
V jakém rozsahu mohu použít doslovný text z jiných pramenů?

Prezentace ke stažení