26/03/2015 - Katastrofy a český člověk v 21. století: pomáhat či nepomáhat?

Dne 26.3.2015 Centrum indo-pacifických studií ve spolupráci s neziskovou organizací ADRA o. p. s. uspořádalo přednášku Dr. Jakuba Dostála na téma: Katastrofy a český člověk v 21. století: pomáhat či nepomáhat? Přednáška se konala při příležitosti zahájení výstavy fotografií s názvem „Tsunami: 10 let poté“.

Odedávna postihovaly lidstvo katastrofy přinášející smrt, utrpení a obrovské škody. Odedávna také existovali lidé ochotní zmírňovat jejich utrpení. Jaké jsou důvody, proč se zajímat o oběti katastrof, kteří potřebují vaši pomoc, případně způsoby, kterými je možné pomoct? Součástí přednášky bylo představení role neziskových organizací při řešení následků katastrof na příkladu činnosti organizace ADRA.

Přednáška se konala při příležitosti zahájení výstavy fotografií s názvem „Tsunami: 10 let poté“, která se uskutečňuje ve spolupráci organizace ADRA, Centra indo-pacifických studií Metropolitní univerzity Praha a společnosti Profimedia a pana Otakara Jiránka. Návštěvníci jsou svědky nejen důsledků ničivého tsunami z roku 2004, které usmrtilo 230 tisíc lidí ve čtrnácti státech, ale vidí také naději, kterou přináší ochota světového společenství podílet se na snižování následků. Série unikátních fotografií ukazuje zasažená místa krátce po katastrofě i v současné době. Výstava je nyní k vidění na náměstíčku v budově MUP na Jarově, přičemž následně bude dále k vidění v Plzni, Hradci Králové a Liberci.

Text k přednášce Jakuba Dostála

Ing. Jakub Dostál, Ph.D. pracuje v organizaci ADRA, o.p.s. jako vedoucí oddělení vzdělávání. Dlouhodobě se věnuje problematice bezpečnosti, krizových situací a neziskovému sektoru. Dříve pracoval na Masarykově univerzitě v Brně, kde se na Ekonomicko-správní fakultě věnoval výzkumu a výuce ve výše uvedených oblastech.