09/03/2015 - Konzultace pro uchazeče o rigorózní řízení – Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Konzultace pro uchazeče o rigorózní řízení zaměřené na správné vypracování přihlášky a projektu rigorózní práce pro obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví se konají v pondělí 9. března 2015 v době od 13:00 hod. v budově MUP v Praze na Jarově, místnost č. 903.

Rigorózní řízení – Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví