18/11/2015 - Manželské majetkové vztahy v novém občanském zákoníku

Odborný seminář „Manželské majetkové vztahy v novém občanském zákoníku“ uspořádalo CSVEP 18. listopadu v zasedací místnosti ve Strašnicích. Seminář odprezentoval zábavnou formou vedoucí centra JUDr. et Mgr. Pavel Klíma.

Tématem odborného semináře byla problematika manželských majetkových vztahů s tím, že důraz byl kladen na následující otázky: 

  • manželství a vznik tzv. společného jmění manželů
  • co patří či naopak nepatří do společného jmění manželů?
  • správa společného jmění manželů
  • (před)manželské smlouvy – zúžení, rozšíření či separace (vyloučení) společného jmění manželů
  • možnosti ochrany manžela před „marnotratností“ druhého manžela
  • exekuce (výkon rozhodnutí) nařízená na jednoho z manželů představuje riziko pro druhého manžela či nikoliv?