06/12/2016 - Média a mezinárodní vztahy – proč si „nerozumí“?

Hostem prosincového Diskusního klubu MUP byl šéfredaktor časopisu Respekt, pan Erik Tabery. Hlavním tématem debaty byla otázka, zda, respektive proč, současná média (ne)jsou schopna identifikovat, popsat a analyzovat hlavní trendy vývoje společnosti.

Postřehy v článku Dr. Michaela Romancova.