03/10/2019 - Média – migrace – politika: diskurzivní strategie v současném českém a slovenském kontextu

Katedra mediálních studií MUP ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uspořádala česko-slovenský workshop na téma "Média – migrace – politika: diskurzivní strategie v současném českém a slovenském kontextu".

Cílová skupina: vědečtí pracovníci a členové akademické obce
Termín akce: 3. 10. 2019
Čas akce: 3. 10. 2019, 9:00–15:30 hod.
Místo konání: Metropolitní univerzita Praha, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, učebna č. 1102, 11. patro

Stručný popis:

Vědecká událost v rámci aplikačních výstupů projektu VEGA 1/0192/18 Formování postojů generace Y v geografickém prostoru k problematice migrantů prostřednictvím digitální komunikace na sociálních sítích. Konference je zaměřena na téma migrace a její charakter s afinitou na oblast médií a oblast politickou.

Vědecká událost je spoluorganizovaná v rámci projektu VEGA 1/0192/18 Formování postojů generace Y v geografickém prostoru k problematice migrantů prostřednictvím digitální komunikace na sociálních sítích, na kterém participují obě uvedené univerzity.

Vědecký a organizační výbor:

Vědecký výbor:

předseda: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

členové:
doc. Mgr. Lucia Spálová, Ph.D.
doc. Mgr. Peter Mikuláš, Ph.D.
PhDr. Petr Just, Ph.D.
Mgr. Martin Charvát, Ph.D.

Organizační výbor:

předseda: Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.

členové:
PhDr. Oľga Púchovská, PhD.
Mgr. Veronika Szabóová

PROGRAM:

I. Migrace a mediální diskurz

9:00 
Zahájení a úvodní slovo 
doc. Lucia Spálová, PhD., Mgr. Martin Charvát, Ph.D., Mgr. Eva Niklesová, Ph.D. 

9:10–9:35 
Obsah generovaný užívateľmi internetu v súvislosti s problematikou migrácie 
doc. Lucia Spálová, PhD., doc. Peter Mikuláš, PhD., Mgr. Veronika Szabóová 
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre 

9:35–10:00 
Analýza vizuálnej (re)prezentácie témy migrácie a migrantov vo facebook príspevkoch vybraných slovenských denníkov 
Mgr. Edita Štrbová, PhD., PhDr. Oľga Púchovská, PhD., Mgr. Iveta Balážiová 
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre 

10:00–10:25 
Problematika prezentácie nehumánnych vyjadrení politikov na internete (na príklade migrantov) 
Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. 
Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre 

10:25–10:50 
Medializace migrace z pohledu migrantů 
PhDr. Monika Nová, Ph.D. 
Katedra psychosociálních věd a etiky, Husitská teologická fakulta UK 

10:50–11:15 
Mezi suverenitou, „černou kůží“ a „tmavými hávy“: Analýza protiimigračního diskurzu na sociálních sítích 
Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 
Katedra mediálních studií, Metropolitní univerzita Praha 

11:15–11:40 
SPD a tematizace migrace v období před volbami do Evropského parlamentu (na příkladu facebookových příspěvků a výstupů v TV debatách)
Mgr. Eva Niklesová, Ph.D., Mgr. Denisa Charvátová 
Katedra mediálních studií, Metropolitní univerzita Praha 

11:40–12:20 
Coffee break 

II. Migrace a politický diskurz

12:20–12:45 
Právo na imigraci a evropská migrační krize: římskokatolická církev a „SPDizace“ českého katolického prostředí
doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. 
Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF Západočeské univerzity v Plzni 

12:45–13:10 
Anti-moderní a anti-liberální narativy ve veřejné prezentaci českých politických stran. Historické zdroje nenávistné rétoriky v rámci tzv. migrační krize 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., Mgr. Olga Brunnerová 
Katedra politologie a humanitních studií, Metropolitní univerzita Praha 

13:10–13:35 
Analýza metafor migrace ve volebních programech parlamentních politických stran v ČR 
Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD. 
Katedra Public Relations a komunikace, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. 

13:35–14:00 
Mediální a politická reflexe rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ve věci (ne)rozpuštění Lidové strany Naše Slovensko 
PhDr. Petr Just, Ph.D. 
Katedra politologie a humanitních studií, Metropolitní univerzita Praha 

14:00–14:25 
Nacionalismus a xenofobie v komunikaci krajně pravicových stran a hnutí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku 
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D., Mgr. Jan Beneš 
Katedra politologie a humanitních studií, Metropolitní univerzita Praha 

14:25–14:50 
Černá ovce ČSSD Jaroslav Foldyna 
Mgr. Veronika Lebedová 
Katedra mediálních studií, Fakulta sociálních věd UK 

14:50–15:15 
Thymos ve vztahu k českému antiimigračnímu diskurzu 
Mgr. et Mgr. František Paďour 
Katedra politologie a humanitních studií, Metropolitní univerzita Praha 

15:15–15:30 
Závěrečná diskuse, zakončení workshopu