16/12/2015 - Mezinárodní spory o řeku Mekong: přehodnocení konfliktu a dosavadní spolupráce

Centrum indo-pacifických studií a katedra asijských studií si Vás srdečně dovolují pozvat na kulatý stůl na téma: Mezinárodní spory o řeku Mekong: přehodnocení konfliktu a dosavadní spolupráce.

KDY: 16. 12. 2015, 17:30–19:00

KDE: budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, místnost č. 205

V rámci tohoto kulatého stolu, uspořádaného pod záštitou grantového projektu MUP, PhDr. Petra Andělová, PhD., a Mgr. Richard Grünwald představí svůj výzkum týkající se mezinárodních sporů o řeku Mekong. Cílem této přednášky a následné diskuse je seznámit širokou akademickou veřejnost s problematikou mezinárodních sporů o přeshraniční řeky a poukázat na některé rozpory ve vnímání hydropolitické interakce v mezinárodních vztazích. Zvláštní pozornost bude věnována případové analýze mezinárodní řeky Mekong v jihovýchodní Asii, která je podle přednášejících mylně považována za vzor úspěšné přeshraniční vodní spolupráce, neboť v posledních letech dochází k výraznému nárůstu střetů národních zájmů nad společným využíváním řeky Mekong. Rostoucí napětí mezi Čínou, Barmou, Laosem, Thajskem, Kambodžou a Vietnamem tak jen odráží způsob spolupráce, který byl v polovině 20. století založen na maximálním zefektivnění a rozvojem řeky Mekong, a nikoliv na prohlubování důvěry a spravedlivém užitku. Je střet zájmů mezi zeměmi v regionu skutečně nevyhnutelný? A proč může „spolupráce za každou cenu“ přinést více škody než užitku?