29/10/2015 - Nájem a podnájem v novém občanském zákoníku

Seminář „Nájem a podnájem v novém občanském zákoníku“ vedený JUDr. et Mgr. Pavlem Klímou.

Odborný seminář byl určen všem zájemcům z řad studentů a absolventů, jakož i zaměstnancům MUP. Tématem byla problematika nájemních a podnájemních vztahů s tím, že důraz byl kladen na následující otázky:

  • obsah a forma nájemní smlouvy 
  • práva a povinnosti pronajímatele a nájemce 
  • úhrada nájemného a jiných plateb 
  • peněžitá jistota (kauce)  
  • skončení nájmu 
  • podnájem  
  • družstevní bydlení