22/06/2019 - Nové politické strany napříč Evropou: Vzestup a pád nových politických aktérů

Katedra Politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha Vás zve na kulatý stůl na téma Nové politické strany napříč Evropou: Vzestup a pád nových politických aktérů.

TERMÍN: 22. června 2019, 14:00–15:30
MÍSTO: budova Dubečská 900/10, Praha 10
HOST: Mgr. Olga Brunnerová

Výstup z projektu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Metropolitní univerzity Praha“, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008391, jež autorka absolvovala jako hostující výzkumný pracovník na Leiden University v Nizozemí.

Vstup volný, registrace není nutná.