30/03/2017 - O zkušenostech z působení v české a evropské diplomacii

Na odborném semináři vystoupil Mgr. Jan Kubišta, LL.M., diplomat a právník ve službách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Mgr. Jan Kubišta, LL.M. – v letech 2006–2008 a 2009–2012 pracoval v mezinárodněprávním odboru MZV ČR v odděleních mezinárodního smluvního práva a mezinárodního práva veřejného. V letech 2008/2009 působil na Stálé misi ČR při OSN v New Yorku jako právní poradce a během předsednictví ČR v Radě EU v 1. polovině r. 2009 předsedal koordinacím EU pro jednání v OSN a vystupoval jménem EU v 6. (právním) výboru Valného shromáždění OSN. V letech 2012–2016 byl vyslán do Evropské služby pro vnější činnost (EEAS) v Bruselu do odboru mnohostranných vztahů, kde se zabýval problematikou OSN, zejm. právní agendou, mírovými operacemi OSN (peacekeeping), budováním míru (peacebuilding), rozpočtem OSN a Agendou 2030 pro udržitelný rozvoj, včetně přípravy podkladů pro předsedu pracovní skupiny Rady EU pro OSN (CONUN). Od poloviny r. 2016 pracuje na MZV ČR jako tajemník náměstkyně pro řízení sekce Úřad ministerstva, kde má např. na starosti agendy podřízených odborů veřejné diplomacie (kulturní, digitální a sportovní diplomacie), diplomatického protokolu, tiskového odboru a krajanskou problematiku.