03/12/2015 - Obchodněprávní systém v Izraeli s důrazem na ochranu duševního vlastnictví

Mgr. Matěj Machů a prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. ve spolupráci s Ústavem právní ochrany duševního vlastnictví na MUP si dovolují pozvat studenty, přednášející i další zájemce na workshop věnovaný otázkám obchodního a soutěžního práva a ochraně duševního vlastnictví v Izraeli.

KDY: čtvrtek 3. 12. 2015, registrace 16:30, zahájení 16:40

KDE: budova MUP Praha-Jarov, Učňovská 100/1, místnost č. 1002, 10. patro

HOST: JUDr. Tomáš Pezl
vyučující MUP, významný český odborník na židovské a izraelské právo

Program:

Na workshopu bude v úvodu představen vývoj izraelského právního systému do jeho dnešní moderní podoby s přiblížením systému tamního práva v rámci právních systémů ve světě (typů právní kultury, srovnávacího práva). Následující část bude věnována problematice obchodního práva zejména z pohledu práva smluvního, obchodních korporací a práva vlastnického, s návazností na právo soutěžní v otázkách nekalé soutěže, bezdůvodného obohacení a jiných mimosmluvních deliktů. Stručně poskytne i přehled o soudní soustavě a rozhodčím řízení v Izraeli. V rámci oblasti práva duševního vlastnictví budou diskutovány zejména otázky práva autorského, práva průmyslového vlastnictví (právo známkové, vzorové a patentové) a ochrany osobnosti. Izraelské právo bude pro lepší pochopení vykládáno ve srovnání s právem českým.

Účast na workshopu je bezplatná.

Přihlášky e-mailem: Bc. Lucie Vandasová (lucie.vandasova@mup.cz) s uvedením jména a oboru i ročníku studenta, jméno a katedry učitele MUP nebo instituce jiného účastníka workshopu.

Workshop je připravován v rámci plnění výzkumného úkolu grantu IGS MUP PV/3/2014, Izraelský obchodněprávní systém s důrazem na ochranu duševního vlastnictví.