30/04/2015 - Obraz a moc

Dr. Michaele Fišerové vyšla nová odborná odborná monografie "Obraz a moc. Rozhovory s francouzskými mysliteli" v pražském vydavatelství Karolinum.

Monografii tvoří dvě doplňující se části: přehledová autorská studie a původní rozhovory s francouzskými mysliteli. První část knihy uvádí do problematiky vztahu obrazu a moci ve francouzském myšlení na přelomu 20. a 21. století. Jejím záměrem je zdůvodnit interdisciplinární průzkum a uvést do vzájemných souvislostí vlivné vědecké polemiky a názory na vztah obrazu a moci, jak je autorka pozoruje v současném humanitním výzkumu ve Francii. Druhá část knihy přináší 7 unikátních rozhovorů autorky s vybranými osobnostmi současné francouzské filosofie (Georges Didi-Huberman, Marie-José Mondzainová, Jacques Rancière, Pierre Lévy), sociologie (Michel Maffesoli), antropologie (Marc Augé) a historie médií (Monique Sicardová).

Takto  koncipovaná reflexe je neobvyklou příležitostí pro osobní seznámení se s názory vybraných teoretiků obrazu. Propojuje odborné perspektivy v pluralitním dialogu, aby tak z různých stran ukázala sdílení viditelného jako politiku vizualizace neviditelného.

Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. je filosofka a vizuální teoretička. Pedagogicky působí na Univerzitě Karlově a na Metropolitní univerzitě v Praze. Je autorkou monografie Partager le visible. Repenser Foucault (L'Harmattan, Paris 2013) a spoluautorkou monografie Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů (Togga, Praha 2011).