19/10/2015 - 20/10/2015 - Od Mnichova k březnu: 167 obyčejných dní

Do jaké míry a v jakých podobách se vnější i vnitřní podmínky života tzv. druhé republiky promítaly do chodu československých médií a novinářské práce? Na to by měla hledat odpověď konference k politickému, kulturnímu a mediálnímu klimatu druhé republiky, připravovaná společně Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzitou Praha ve spolupráci s Goethe Institutem a společností Empresa Media.

Konference se bude konat v pondělí 19. a v úterý 20. října 2015 v prostorách Goethe-Institutu, Masarykovo nábřeží, Praha 1.

Konference se odehrává v jedné sekci, nejde o samostatná dílčí jednání. Příspěvky mají trvat 20 minut, za každým následuje 10 minut diskuse.

Program

Krátké období mezi Mnichovskou dohodou a okupací Čech a Moravy představuje v dějinách českého národa zásadní zlom. Dramatická politická, ekonomická a tím i sociální situace se zásadně promítaly i do mediálních obsahů a práce novinářů a publicistů. Jejich texty nelze oddělit od dobového kontextu a hodnotit je bez snahy o pochopení situace, v níž tito lidé žili a tvořili (a tím méně z nich činit politikum v dobách následujících!). Stejně jako v období předcházejícím, také pomnichovská československá společnost nesla v sobě mnoho ideových politických, kulturních i sociálních rozporů, které nemohla zakrýt ani snaha o všeobecné sjednocování a vnitřní semknutost, mnohdy více deklarované než skutečné. Obava z definitivní likvidace mladého československého státu a spontánní i řízené snahy o snižování mezinárodního napětí ovlivňovaly i podobu československé žurnalistiky a kulturní produkce vůbec.