17/05/2019 - Ozbrojené konflikty v Myanmaru

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha uspořádalo veřejnou přednášku Mgr. Michala Kouřila na téma "Ozbrojené konflikty v Myanmaru", která je jedním z výstupů projektu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Metropolitní univerzity Praha“, jež autor absolvoval jako hostující výzkumný pracovník na Thammasat University v Bangkoku.

Prezentace představila vývoj ozbrojených konfliktů od jejich počátků po konci 2. světové války až po současnost. Důraz byl kladen na motivace vybraných aktérů konfliktu, především z hlediska ilegálního obchodu s drogami. Cílem prezentace bylo posluchače seznámit jak s historickým vývojem, tak  i současnými konflikty, které z mediálního pohledu často stojí ve stínu uprchlické krize tzv. Rohingů, kteří uzurpují pozornost většiny sdělovacích prostředků.