14/04/2015 - 16/04/2015 - Poznejte reálnou výuku mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě Praha!

Zájemci o bakalářské i magisterské studium na Metropolitní univerzitě Praha (MUP) mají možnost vidět reálnou výuku, poznat prostředí univerzity a zapojit se do skutečných předmětů z oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (MVES).

Během akce lze navštívit přednášky vybraných povinných kurzů na bakalářském (celkem 6) a magisterském (celkem 7) stupni prezenční formy studia. Zájemci při této příležitosti poznají rovněž některé pedagogy MUP a styl jejich výuky. 
Ve středu 15. dubna je možno návštěvu otevřené přednášky (dle níže uvedené nabídky) spojit s účastí na Dnu otevřených dveří MUP (od 17 hod. v místnosti č. 117).

Místo konání:  Budova MUP v Praze-Strašnicích, Dubečská 900/10

Termín konání:  14. – 16. dubna 2015 (tj. 8. týden letního semestru 2014/2015)

Pro koho je akce určena?

Přednášky jsou určeny všem zájemcům o studium na MUP z řad studentů středních škol či bakalářských programů z jiných vysokých škol. Zúčastnit se samozřejmě mohou i ostatní zájemci o danou problematiku z řad široké veřejnosti.

 Zájemci o přednášky se mohou registrovat na http://registrace.mup.cz.

Rozpis otevřených přednášek

Bakalářský stupeň studia

Předmět (semestr)

Doba výuky1)

Místnost2)

Vyučující

Jazyková otázka v politice a mezinárodních vztazích

Úterý 14. 4. od 13:20

109

prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.

Společenská etiketa a diplomatický protokol

Středa 15. 4. od 13:20

117

Ing. Soňa Gullová, Ph.D.

Latinská Amerika a její postavení v mezinárodním obchodě

Středa 15. 4. od 15:00

016

PhDr. Traian Urban, Ph.D.

Dálný východ v mezinárodních vztazích

Středa 15. 4. od 15:00

109

PhDr. Petra Andělová, Ph.D.

Indie

Středa 15. 4. od 15:00

021

doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

Úvod do studia Latinské Amerika

Čtvrtek 16. 4. od 15:00 

117

Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.

Magisterský stupeň studia

Předmět (semestr)

Doba výuky1)

Místnost2)

Vyučující

Politická geografie a geopolitika                              

Úterý 14. 4. od 13:20

003

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích

Úterý 14. 4. od 13:20

117

Radana Makariusová, Ph.D.

Teorie mezinárodních vztahů a evropské integrace

Úterý 14. 4. od 15:00

003

doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

Teritoriální kurz: Indočína

Úterý 14. 4. od 16:40

003

Mária Strašáková, Ph.D.

Afghánistán-Pákistán

Středa 15. 4. od 13:20

307

Ing. Břetislav Tureček

Humanitární intervence a OSN

Středa 15. 4. od 15:00

206

Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.

Československá a česká zahraniční politika

Čtvrtek 16. 4. od 11:40 

021

PhDr. Petr Just, Ph.D.

1) Všechny přednášky trvají 90 minut.
2) Čísla místností v přízemí začínají nulou, v prvním patře jedničkou, ve druhém dvojkou a ve třetím trojkou.