08/04/2016 - Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce bytu a domu dle nového občanského zákoníku

Metropolitní univerzita Praha, univerzitní středisko v Hradci Králové zve všechny zájemce na bezplatný odborný seminář „Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce bytu a domu dle nového občanského zákoníku“.

KDY: pátek 8. dubna 2016, od 15:00

KDE: univerzitní středisko MUP Hradec Králové, Štefánikova 566 (zadní pavilon v areálu ZŠ Štefánikova)

Na semináři vystoupí JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, akademický pracovník MUP působící rovněž jako advokát.

Účast na odborném semináři je bezplatná,
z organizačních důvodů je však nutná předchozí registrace na e-mailu: ivona.civanova@mup.cz

Tématem odborného semináře bude problematika nájmu bytu a domu s důrazem na práva a povinnosti nájemce a pronajímatele s tím, že v průběhu semináře budou zodpovězeny (mimo jiné) tyto otázky:

  • Je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemci nájemné v průběhu trvání nájmu? 
  • Je nájemce oprávněn nastěhovat si do bytu jinou osobu (např. přítele) bez souhlasu pronajímatele? 
  • Může pronajímatel zakázat nájemci, aby v pronajatém bytě choval domácího mazlíčka?  
  • Může nájemce v pronajatém bytě pracovat, či provozovat podnikatelskou činnost? 
  • Kdo odpovídá za údržbu a opravy bytu? Pronajímatel nebo nájemce? 
  • Kdo odpovídá za odstranění poškození nebo vad vzniklých v bytě v průběhu trvání nájmu? Pronajímatel nebo nájemce? 
  • Může nájemce dát byt do podnájmu jiné osobě bez souhlasu pronajímatele? 
  • Co může dělat pronajímatel, jestliže nájemce neodevzdá byt pronajímateli v den skončení nájmu? Jak má postupovat pronajímatel v případě, že nájemce si neodveze všechny své věci? 
  • Může pronajímatel nebo nájemce ukončit předčasně nájemní smlouvu? 
  • Může být nájemci vypovězen nájem z důvodu změny vlastníka pronajatého bytu? 

Pakliže Vás zajímají některé konkrétní specifické otázky související s přednášenou problematikou, neváhejte se obrátit na e-mail pavel.klima@mup.cz v dostatečném předstihu tak, aby je bylo možné zařadit do náplně odborného semináře.