02/03/2016 - Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce bytu a domu dle nového občanského zákoníku

Odborný seminář „Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce bytu a domu dle nového občanského zákoníku“, na němž vystoupil JUDr. et Mgr. Pavel Klíma.

Tématem odborného semináře byla problematika nájmu bytu a domu s důrazem na práva a povinnosti nájemce a pronajímatele:

  • Je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemci nájemné v průběhu trvání nájmu? 
  • Je nájemce oprávněn nastěhovat si do bytu jinou osobu (např. přítele) bez souhlasu pronajímatele? 
  • Může pronajímatel zakázat nájemci, aby v pronajatém bytě choval domácího mazlíčka?  
  • Může nájemce v pronajatém bytě pracovat, či provozovat podnikatelskou činnost? 
  • Kdo odpovídá za údržbu a opravy bytu? Pronajímatel nebo nájemce? 
  • Kdo odpovídá za odstranění poškození nebo vad vzniklých v bytě v průběhu trvání nájmu? Pronajímatel nebo nájemce? 
  • Může nájemce dát byt do podnájmu jiné osobě bez souhlasu pronajímatele? 
  • Co může dělat pronajímatel, jestliže nájemce neodevzdá byt pronajímateli v den skončení nájmu? Jak má postupovat pronajímatel v případě, že nájemce si neodveze všechny své věci? 
  • Může pronajímatel nebo nájemce ukončit předčasně nájemní smlouvu? 
  • Může být nájemci vypovězen nájem z důvodu změny vlastníka pronajatého bytu?