10/04/2017 - Představení doktorského studia

Obory Mezinárodní vztahy a evropská studia a International Relations and European Studies představí předseda Oborové rady těchto studijních oborů doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.

KDE: budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, místnost č. 205

KDY: 10. 4. 2017, 17:00

Po představení doktorského studia následuje od 17:30 ukázkový metodologický seminář Risk Analysis and State Failure (Dr. Huseyn Aliyev). 

Plakát