02/12/2015 - Prezentace japonského bojového sportu Naginata

Katedra asijských studií, Centrum indo-pacifických studií a Sportovní klub uspořádaly akci s ukázkami bojového sportu Naginata, kterou zprostředkoval student MUP Martin Kadleček.

Atarashii naginata je moderní bojový sport, jež vychází ze starých japonských škol, praktikujících boj naginatou – japonskou obdobou halapartny či sudlice.

Tento sport je vhodný pro širokou škálu cvičících, praktikovat naginatu je možné od útlého věku až do stáří. Její cvičení přináší řadu fyzických a psychických benefitů - zlepšení kondice, mrštnosti a pružnosti, podporuje zdravou sebedůvěru, rychlé rozhodování atd. Prostředí naginaty má svou specifickou etiketu, která učí přátelskému a zdvořilému přístupu k ostatním.

Cvičení naginaty se skládá z několika forem. Nácvik základů kihon slouží k výuce kroků a úderů, nezbytných pro složitější techniky. Tyto základní pohyby jsou neustále opakovány a zdokonalovány.

Kata jsou sestavy pohybů, sloužících k nácviku útočných a obranných technik. Cvičí se ve dvojici, jeden ze cvičících přejímá úlohu útočníka a druhý (zpravidla zkušenější) úlohu obránce. Zvládnutí sestav kata usnadňuje aplikaci technik při kontaktním cvičení.

Velmi atraktivní součástí cvičení je nácvik zápasu šiai. Cvičení se provádí v ochranné výstroji bogu, umožňující vést údery plnou silou. Nácvik začíná dynamickou sestavou učikaeši (sada úderů v rychlém sledu, rozvíjí plynulost a návaznost zásahů), následuje procvičování jednotlivých úderů i jejich sestav, výuka obranných a útočných technik, vše završuje volný sparring, který dává prostor pro aplikaci získaných poznatků a rozvoj po taktické stránce.

V Japonsku i ve světě jde o velmi neobvyklý, nicméně atraktivní sport. Každoročně je pořádáno množství sportovních setkání, od intenzívních tréninkových seminářů až po závody - včetně Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Na těchto akcích se setkávají účastníci z řady evropských i mimoevropských zemí.