27/11/2015 - Proměny mediálního diskursu

V pátek 27. listopadu 2015 proběhla konference nazvaná Proměny mediálního diskursu, kterou na Metropolitní univerzitě Praha (na Žižkově) uspořádaly Katedra politologie a humanitních studií MUP, Centrum pro studium mediální kultury a Katedra mediálních studií MUP.

Po úvodních slovech rektora MUP Michala Klímy, vedoucího katedry politologie a humanitních studií Petra Justa a předsedy organizačního výboru konference Jakuba Charváta byl program konference rozdělen do 4 panelů. První panel se věnoval problematice uprchlické krize v aktuálním mediálním diskursu a své příspěvky zde přednesli Lukáš Novotný z FF UJEP, Břetislav Tureček z MUP a Viera Žúborová z FSV UCM v Trnavě. Druhý panel se věnoval otázce mediálního diskursu ve vztahu k současné české politice a s příspěvky vystoupili Petr Just, Jakub Charvát a Markéta Škodová z MUP a Pavel Šaradín z KPES UP v Olomouci. Po pauze na oběd pokračoval odpolední program konference, který byl započat panelem nazvaným České dějiny a média, v jehož rámci své příspěvky představili Pavel Kopeček a Pavel Krákora z PedF UP v Olomouci, Jan Rataj z MUP a Pavla Vošahlíková z HiÚ AV ČR. Celý program konference zakončil panel věnující se problematice mediální výchovy a mediální gramotnosti. V jeho rámci vystoupili Eva Niklesová z MUP a Gabriela Cingelová, Tomáš Hubálek a Zdenka Nováková z PedF UP v Olomouci.

Program konference tak přivedl na MUP odborníky z různých společenskovědních oborů (od mediálních studií, přes soudobé dějiny a politologii až po pedagogiku) a různých odborných akademických pracovišť z univerzit v ČR i na Slovensku (viz výše). Zajímavá byla i skladba publika, které celkem čítalo 55 (podepsaných) diváků. Vedle studentů oborů politologie, humanitní studia a mediální studia na MUP mezi posluchače konference zasedli i studenti z dalších univerzit v ČR, nejvýrazněji pak asi ze Západočeské univerzity v Plzni. Vzácnými hosty v publiku pak byli kolegové z ostatních akademických pracovišť v ČR (VŠE, ZČU v Plzni, atd.). Role publika přitom byla v programu konference nezastupitelná. Byly to ostatně právě dotazy publika během diskusí, které byly umístěny na konce jednotlivých panelů, co významně obohatilo a přispělo k vysoké úrovni pojednávané konference. Současně tyto diskuse přinesly několik zajímavých podnětů na případná další témata konferencí.

Organizátoři konference by na závěr této zprávy rádi – alespoň touto cestou – poděkovali za mnohé hodnotící zpětné ohlasy po skončení konference, a to jak z řad vystupujících, tak od publika. Současně by rádi vyjádřili svou radost, že konference je při zpětném ohlédnutí hodnocena pozitivně a že splnila očekávání svých hostů (vystupujících a posluchačů). Věříme, že se nám v brzké době podaří navázat další podobnou akcí.