19/05/2016 - Rozlišovací způsobilost ochranných známek, včetně představení kolektivních a certifikačních ochranných známek

Mgr. Martina Zdvihalová a Mgr. Vít Svejkovský, LL.M., interní doktorandi katedry Průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha, ve spolupráci s Ústavem právní ochrany duševního vlastnictví, vědeckým centrem Metropolitní univerzity Praha, uspořádali workshop věnovaný otázkám institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek, včetně představení kolektivních a certifikačních ochranných známek, jako jeden z mnoha vědeckých výstupů v rámci plnění výzkumného úkolu interního grantu Metropolitní univerzity Praha, číslo C011-35, ve znění „Rozlišovací způsobilost u jiných než slovních ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních ochranných známek“.

První část workshopu Mgr. Martina Zdvihalová věnovala institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek, která je bezpochyby jedním z elementárních atributů, na nichž je vybudován institut ochranné známky. Stěžejním cílem uvedené části workshopu bylo podat ucelenou právní analýzu relevantních ustanovení zákona o ochranných známkách platného na území České republiky, právních předpisů Evropské unie a amerického známkového zákona, tzv. Lanham Act, která explicitně či implicitně souvisí s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek, a jejich výsledná komparace. Současně byla podrobně interpretována reforma institutu ochranné známky Evropské unie v analyzované oblasti.

Ve druhé části workshopu Mgr. Vít Svejkovský, LL.M. představil kolektivní a certifikační ochranné známky, jakožto speciální druhy ochranných známek, které se odlišují od „běžných“ ochranných známek, zejména pokud jde o jejich elementární funkce a účel. Diskutována byla rovněž potřebnost a účelnost existence právní úpravy uvedených speciálních druhů ochranných známek v České republice, včetně jejich celosvětové unifikace.

Závěrem proběhla diskuse o teoretických, a zejména praktických východiscích přednášené materie.

Prezentace ppt:

Kolektivní a certifikační ochranné známky

Institut rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu ČR, Evropské unie a Spojených států amerických