11/03/2020 - Zrušeno: Seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců – patenty

Katedra průmyslového vlastnictví pořádá seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců pod vedením Mgr. Matěje Machů, Ph.D. a JUDr. Mgr. Michala Pospíšila, Ph.D., LL.M., DBA.

SEMINÁŘ ZRUŠEN

Termín: 11. března 2020 od 15 do 17 hod.

Místo: budova MUP Praha-Jarov, Učňovská 100/1, místnost č. 105

Seminář se týká přihlašování technických řešení k ochraně patentem a užitným vzorem. Zejména se seminář týká podmínek pro získaní ochrany těchto řešení v České republice a zahraničí cestou mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a podmínek pro získání Evropského patentu. Také budou účastníci seznámeni s řízením o průmyslových vzorech. V rámci semináře budou také popsána opravná řízení proti rozhodnutí jak Úřadu průmyslového vlastnictví tak Evropského patentového úřadu.