14/11/2019 - Seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců – známky a vzory

Katedra průmyslového vlastnictví pořádá seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců (známky a vzory) pod vedením dr. Matěje Machů, a dr. Martiny Zdvihalové.

TERMÍN: 14. 11. 2019 od 16 do 18 hod.

MÍSTO: budova MUP Praha-Jarov, Učňovská 100/1, místnost č. 1102

Seminář vychází z dosavadního průběhu zkoušek patentových zástupců, usilujících o zápis pro ochranné známky a průmyslové vzory. Probírají se tyto okruhy: průběh zkoušky na ÚPV, všeobecné otázky, ochranné známky: právní pole, ochranné známky EU, ochranné známky podle Mezinárodní úmluvy, průmyslové vzory ČR, společenství, Haagský systém, Vybrané související přepisy.

Přihlásit se můžete na https://registrace.mup.cz