04/12/2017 - Setkání s příslušníkem Úřadu pro zahraniční styky a informace

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha, společně s Úřadem pro zahraniční styky a informace, pořádá setkání s příslušníkem této české zpravodajské služby.

KDY: 4. 12. 2017, od 16:00

KDE: budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, místnost č. 305

Na setkání bude představen Úřad pro zahraniční styky a informace:

  1. jeho postavení v rámci bezpečnostního systému České republiky
  2. rámcové vymezení jeho činností

Dále budou nabídnuty možnosti uplatnění absolventů školy v rámci služby:

  1. podmínky, za jakých se může občan ČR ucházet o přijetí do služebního poměru
  2. oblasti a činnosti, ve kterých služba nabízí volná místa
  3. přijímací řízení, aneb co čeká každého uchazeče před přijetím

Prezentace by měla probíhat formou dialogu a představitel ÚZSI bude odpovídat na Vaše dotazy, které neohrozí chráněné zájmy úřadu v rámci utajovaných informací.

Před setkáním můžete pro lepší představu navštívit oficiální webové stránky úřadu www.uzsi.cz

Akce je určená pro studenty se státní příslušností České republiky.

Prosíme o registraci na akci.

Prosíme o