24/11/2014 - Slavnostní křest 4 knih na katedře mezinárodního obchodu

Publikační činnost členů katedry mezinárodního obchodu se v roce 2014 rozšířila o další zajímavé tituly. Takže po křtu mimořádně rozsáhlé publikace prof. Petra Hebáka a jeho týmu s názvem Statistické myšlení a nástroje analýzy dat, která vyšla na jaře 2014 a jejíž slavnostní křest proběhl v červnu na MUP Praha, proběhl 24.11.2014 v podvečerních hodinách další slavnostní křest, tentokrát celkem čtyř publikací, které v posledních dvou letech vyšly v autorském kolektivu pod vedením doc. Heleny Fialové.

Celý článek s fotografiemi naleznete na iMUP:
http://www.imup.cz/rubriky/aktualne/slavnostni-krest-4-knih-na-katedre-mezinarodniho-obchodu/