24/09/2018 - Současný islám - trendy a tendence

Ve spolupráci s Diplomatickou akademií MZV ČR nabízí MUP možnost zúčastnit se přednášky dr. Bronislava Ostřanského (Orientální ústav AV ČR) s následnou diskusí, která poskytne zobecněný, konkrétními příklady podložený nástin nejpodstatnějších fenoménů, trendů a vývojových tendencí v současném „světě islámu“, jako je eroze autorit, „boj o srdce věřících“ a vnitroislámská misie, globální rozmach salafismu a bezprecedentní vlna milenialismu, ale i šíření takfirismu a posilování extrémních proudů spojené s nárůstem protizápadní rétoriky a prohlubováním sunnitsko-šíitského napětí. Pozornost bude věnována i snahám o vytváření „globální muslimské identity“.

Kdy: 24. září 2018, 14:00–16:00

Kde: Sídlo MZV na Hradčanech - Loretánské náměstí 5, Praha 1

Bronislav Ostřanský (*1972) vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (arabistika – dějiny a kultura islámských zemí), kde následně absolvoval doktorské studium se zaměřením na dějiny a kultury zemí Asie a Afriky. Během studií absolvoval intenzivní kurz arabštiny v Damašku a stáže na Káhirské univerzitě.

Přednáška je určena pouze pro 3 studenty. Prosíme zájemce o zaslání kontaktních údajů – jméno, email a telefon – do 3. září 2018 na registration.mup.cz.

Diplomatická akademie (DA) představuje vstupní bránu pro práci v české zahraniční službě. DA se stará o vysokou kvalitu diplomatického sboru a připravuje diplomaty na úspěšné působení v zahraničí.Vedle juniorní diplomatické přípravy DA zajišťuje, ve spolupráci s interními a externími lektory a řadou českých i zahraničních partnerských institucí, programy dalšího vzdělávání diplomatických pracovníků Ministerstva zahraničních věcí.