22/03/2022 - Sustainability

Dne 22. března 2022 byl uspořádán první kulatý stůl Katedry finančního managementu Metropolitní univerzity Praha ve spolupráci s profesní organizací "Asociace certifikovaných účetních" s názvem UDRŽITELNOST. Akce se konala v hybridním formátu v prostorách univerzity. Online bylo připojeno asi 60 účastníků a téměř 20 účastníků a studentů bylo přítomno osobně v místnosti.

Podrobnosti o akci najdete v článku na imupu.

prof. Adriana Tiron-Tudor |  Babeş-Bolyai University, Romania - Department of Accounting and Audit