05/12/2016 - 08/12/2016 - Týden otevřených přednášek oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia

Poznejte reálnou výuku mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě Praha!

Místo konání:  budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, Praha 10

Termín konání:  5. –8. prosince 2016

Koordinátoři akce: Doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. (milan.vosta@mup.cz), zástupce vedoucího katedry MVES; Ing. Jan Hřích, CSc. (jan.hrich@mup.cz), tajemník katedry MVES

Co lze od akce očekávat?

Zájemci o bakalářské i magisterské studium na Metropolitní univerzitě Praha (MUP) budou mít příležitost poznat prostředí univerzity a reálnou výuku skutečných předmětů z oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (MVES), a to tak, že jim během termínu konání akce bude umožněno navštívit přednášky a semináře vybraných povinných a povinně-volitelných kurzů na bakalářském (celkem 10) a magisterském (celkem 6) stupni prezenční formy studia. V povinně-volitelných kurzech je většinou méně studentů a výuka má ve větší míře interaktivní charakter. Při té příležitosti poznají rovněž osobnosti vybraných pedagogů MUP a styl jejich výuky. 

Pro koho je akce určena?

Přednášky jsou určeny všem zájemcům o studium na MUP z řad studentů středních škol či bakalářských programů z jiných vysokých škol. Zúčastnit se samozřejmě mohou i ostatní zájemci o danou problematiku z řad široké veřejnosti. 

Podmínky účasti

Registrace na příslušnou přednášku na webu http://registrace.mup.cz (sekce otevřené přednášky) a dodržení stanovených termínů a doby začátku přenášek, aby nedocházelo k narušování výuky.

Rozpis všech přednášek přístupných zájemcům o studium oboru MVES