23/10/2023 - Úspěšné propojení vědy a praxe – studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

V historické budově Ministerstva průmyslu a obchodu se v pondělí 23. 10. 2023 uskutečnila konference „Exportní a investiční příležitosti pro české firmy ve Střední Asii“. Jednalo se o vyvrcholení dvouletého výzkumného projektu „Exportní a investiční příležitostí České republiky ve Střední Asii v návaznosti na měnící se tranzitní a infrastrukturní podmínky v regionu“, který v rámci programu BETA2 financovala Technologická agentura ČR a jehož konečným uživatelem se stalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Hlavním řešitelem tohoto projektu byla Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Vedoucím projektu byla Dr. Lea Melnikovová z Katedry mezinárodního obchodu. Členy řešitelského týmu pak byli z MUP rovněž Dr. Martina Varkočková z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a Dr. Jaroslav Fingerland, externí spolupracovník katedry mezinárodního obchodu. Univerzitu Karlovu pak reprezentoval doc. Slavomír Horák.

Cílem projektu bylo, v souladu s jeho názvem, zmapovat obchodní a investiční možnosti pro české exportéry a investory v teritoriu Střední Asie. Výzkum a jeho náplň byly významně ovlivněny ruskou invazí na Ukrajinu a následnými sankčními opatřeními vůči ruskému trhu. Oblast Střední Asie, která je v mnohém podobná ruské ekonomické a podnikatelské realitě, se pak nabízí jako určitá alternativa ruskému trhu. Proto význam projektu během jeho řešení ještě stoupl.

Jak samotná konference, které se zúčastnilo množství českých firem se zkušeností či zájmem o trh Střední Asie, tak i některé již proběhlé vzájemné návštěvy na vysokých úrovních (návštěva premiéra Fialy v Kazachstánu a Uzbekistánu v dubnu 2023, návštěva ministra průmyslu a obchodu v Tádžikistánu a Uzbekistánu v červenci 2023, návštěva uzbeckého premiéra Aripova v ČR v říjnu 2023) ukázaly na využitelnost studie, která sloužila jako podklad pro přípravu těchto návštěv či pro rozhodnutí o zřízení nové zahraniční kanceláře CzechTrade v uzbeckém Taškentu.