05/05/2015 - Vliv výzkumů veřejného mínění na obsah médií před volbami

Centrum pro studium mediální kultury, Katedra mediálních studií (KMS) a Katedra politologie a humanitních studií (KPHS) Metropolitní univerzity Praha uspořádaly v úterý 5. května odbornou rozpravu na téma "Vliv výzkumů veřejného mínění na obsah médií před volbami".

Auditorium složené z vědeckých pracovníků a pracovnic MUP a studentů oborů humanitní studia, politologie a mediální studia nejprve vyslechlo úvodní referát Markéty Škodové (KMS) o tom, jak zejména v předvolebních obdobích „zacházejí“ média, politici a voliči s publikovanými výsledky výzkumů veřejného mínění. Zaměřila se mj. na možný vliv zveřejňování tohoto typu sociologických šetření na volební chování nerozhodnutých voličů (bandwagon, underdog efekt aj.) a zejména pak na způsoby, jak s tímto typem obsahů zacházejí média, potažmo novináři. Ve svém vystoupení zmínila „skeptické“ i „optimistické“ přístupy, jež se zamýšlejí nad souvisejícími fenomény jako horce-race žurnalistika, zpravodajská atraktivita ad.. Teoretické úvahy doprovodila ukázkami z několika empirických šetření zahraniční i domácí provenience.

Moderátor Petr Just (KPHS) poté předal slovo Jiřímu Závozdovi, který se k nastoleným tématům vyjádřil z pozice bývalého novináře (mj. působil jako šéfredaktor zpravodajství TV Prima) a současného místopředsedy Rady ČT. Jiří Závozda zaujal publikum několika konkrétními případy, kdy se v redakcích rozhodovalo o zveřejnění textů na základě výzkumů nebo popularity konkrétních politiků. Další host, Jiří Bouška (Asociace P. R. agentur) debatu obohatil o vlastní zkušenost z roku 2006, kdy působil v SNK-ED, jedné ze stran kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR. Hovořil také o svých zkušenostech a názorech na P.R. politiků a politických uskupení. Jakub Charvát (KPHS) pak téma zasadil do dalších souvislostí výzkumné i politické praxe. Ve svém příspěvku se mj. zaměřil na politické využívání průzkumů v předvolebním období, podobu a kritiku mediální prezentace průzkumů či na metodiku jejich publikování pod patronací konsorcia SIMAR a její proměny v průběhu času.

Následná debata, do níž se aktivně zapojovali zejména studenti a studentky, svou délkou sice překročila plánovaný harmonogram odpoledne, současně ale potvrdila význam takto koncipovaných setkávání pro (nejen) akademickou obec.